Üsküdar mahkemesine ait 603 nolu defterin transkripsyon ve değerlendirmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2003
Yazarlar
Reis, Gönül
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
In our study we tried to gain insights about the record body number 603 of the Uskudar Court logs. These records are composed of 450 cases that had been delegated to the court between 1263-1264/1846-1847. The first part of our study is the transcript of all those cases. In the first section we included the Ottoman Juristiction Records, and a brief introduction of the notebook of shariyyah along with evaluations and inferences from those records. Shariyya Records are very curicial in Historical Records of Ottoman Empire in the sense that they are authentic information sources about social and economic life in the Ottoman Empire. The history can be revealed by light by these documents. Çalışmamızda Üsküdar Mahkemesine ait 603 nolu i'lâmât defterini inceledik. Bu defter, Üsküdar'da 1263-1264/1846-1847 yılları içerisinde mahkemeye intikal etmiş 450 kadar davadan oluşmaktadır.Tezimizin ikinci bölümünün tamamı bu davaların transkribinden oluşmaktadır. Birinci bölümünde ise Şeriyye Sicilleri, Üsküdar tarihi ve defterimizin tanıtımı hakkında kısa bilgiler yanında defterden çıkardığımız değerlendirmeler bulunmaktadır. Şeriyye Sicilleri Osmanlı Tarihi kaynakları arasında büyük bir önemi haizdir. Bu belgelerde Osmanlı sosyal ve iktisadi hayatına dair zengin bilgiler mevcuttur. Aynı zamanda burada yer alan bilgiler başka yerlerde karşılaşılamayacak kadar orjinaldir. Tarih, bu belgeler ışığında büyün canlılığıyla yeniden gün yüzüne çıkmaktadır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İslam Tarihi
Alıntı
Koleksiyonlar