(n1l1)q1 (n212)q2 ve (n1l1)q1 (n2l2)q2 (n3l3)q3 şeklinde uyarılmış elektron konfigürasyonlarına sahip atomların oto-iyonlaşma oranlarının açısal integrallerinin açısal momentum grafikleri yardımıyla hesaplanması ve radyal denklemlerin elde edilmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2006
Yazarlar
Yavuz, İlhan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETElektron-iyon saçılma sürecinin teorik olarak araştırılması atomun çok-cisim yapısı ve çarpışma dinamiğinin anlaşılması için çok önemlidir. Plazmalar için doğru model oluşturmak için farklı türden elektron-iyon çarpışma süreçlerine ait oran ve tesir kesitlerine ihtiyaç vardır. Tezimizde ışımalı geçiş ve oto-iyonlaşma süreçlerini karakterize eden oranlar için detaylı çalışmalar yaptık ve formüller ürettik.İlk bölümde çalışma konumuzun önemi ile ilgili bir giriş yaptık ve bu alana katkımız hakkında bilgi verdik.Tezimizin ikinci bölümünde farklı türden çeşitli geçiş integrallerinin açısal momentum hesaplarında kullandığımız açısal momentum grafikleri için temel tanımları tartıştık. Bu bölümde ayrıca, toplam kuralları, Clebsch-Gordon serilerinin ve Wigner-Eckart teoreminin açısal momentum temsilleri üzerinde de durduk. Diklik bağıntıları ile 3-j, 6-j ve 9-j sembollerinin grafik temsilleri de yoğun bir şekilde tartışıldı. Diğer taraftan, bu bölümde, LSJ kuplajlı ilk ve son haller arasında oluşturulan dipol ve Coulomb matris elemanlarının açısal integrallerinin basitleştirilmelerinde kullandığımız teoremler de verilmiştir. Üçüncü bölümde kısaca madde ile ışıma alanı arasındaki etkileşme üzerinde durduk ve Golden kuralını türettik. Golden kuralını dipol geçiş oranını elde etmek için kullandık. Elde edilen bu geçiş oranı, daha sonra konfigürasyon ortalamalı ışıma oranının hesabında kullanıldı. Bu bölümde, spesifik süreçleri için konfigürasyon ortalamalı oto-iyonlaşma oran formülleri de türetildi. Bu oranlar türetilirken, ilgili sürecin ilk ve son halleri LSJ kuplajında oluşturuldu. LSJ kuplajlı hallerin açısal momentum grafikleri “coefficient of fractional parentage” yaklaşımı kullanılarak oluşturuldu. A, B, ve C eklerinde, sırasıyla, dipol ve Coulomb matris elemanlarının ve “coefficient of fractional parentage” katsayılarının açısal momentum grafik temsilleri ile ilgili ve detaylar verilmiştir. Ek kısım D’de ise, açısal momentum grafiklerinin bölünüp sadeleştirilmelerinde kullandığımız JLV teoremleri verilmiştir The theoretical study of electron-ion scattering processes is very important for understanding of atomic many-body structure and collision dynamics. Accurate models for plasmas require reliable cross-sections and rate for various types of electron-ion scattering processes. Electron-impact excitation, ionization, radiative and dielectronic recombination are some examples for such scattering processes. In our thesis, we have done detail studies and derived formulae for radiative and auto-ionization rates. In the first chapter we provided short introduction for importance of the subjects studied and discussed the new contribution made for the field.In the second chapter of our thesis, we first discussed the basic definitions for angular momentum graphics as used in the calculation angular momentum parts of various transition integrals. We also discussed the summation rules, representation of Clebsch-Gordon series and Wigner-Eckart theorem by angular momentum graphs in this chapter. Orthogonality relations, graphical representations of 3-j, 6-j and 9-j symbols were extensively discussed. Theorems used for the simplifications of angular integrals involved in the calculations of dipole, and Coulomb matrix elements between LSJ coupled initial and final states were also discussed in the second chapter.In the third chapter we briefly discuss the interaction of radiation with matter and derived the Golden rule. We than used Golden rule to derive the dipole transition rate, which is than used to obtain the formula for the configuration average radiative rate. In this chapter we also derived the formula for the configuration average auto-ionization rate. Specific radiative rate and auto-ionization rates formulae for the transitions
Açıklama
Anahtar kelimeler
Momentum, Fizik
Alıntı
Koleksiyonlar