Bilimin doğası ve bilimsel tartışma ile birleştirilmiş bilimin doğası eğitiminin lise 10. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası anlayışları, tartışma becerileri ve kimya dersine karşı tutumları üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Küçük Resim Yok
Tarih
2017
Yazarlar
Özdemir, İlkay Buket Ataç
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETBİLİMİN DOĞASI VE BİLİMSEL TARTIŞMA İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLİMİN DOĞASI EĞİTİMİNİN LİSE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARI, TARTIŞMA BECERİLERİ VE KİMYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIABSTRACTComparison of the Effects of Explicit Nature of Science Instruction and Explicit Nature of Science Instruction Integrated with Explicit Argumentation Instruction on Grade 10 Students’ NOS Understandings, Argumentation Skills and Attitudes Towards Chemistry
Açıklama
Anahtar kelimeler
Bilim, Eğitim ve öğretim (Orta), Türkiye, Bilim, Öğretim yöntemleri
Alıntı
Koleksiyonlar