[Maârif vekîli Vâsıf Bey'in Mehmed Fuad Köprülü'ye İstanbul Dârü'l-Fünûnu'nda Maârif Müsteşarı olduğu dönemde gönderdiği telgrafnâmeler]

Küçük Resim
Tarih
1340
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Mehmed Fuad Köprülü-Orhan Köprülü Arşivi / Diğer-1
Anahtar kelimeler
Köprülü, Mehmed Fuad, 1890-1966, Darülfünun (İstanbul, Türkiye), İstanbul Üniversitesi (İstanbul, Türkiye), Darülfünun (İstanbul, Turkey), Istanbul University (İstanbul, Turkey)
Alıntı
Koleksiyonlar