İşletmelerde marka konumlandırma, tüketicilerin marka algılamaları ve süt ürünleri sektörüne yönelik bir uygulama

Küçük Resim Yok
Tarih
2007
Yazarlar
Özaslan, Nevra
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Anahtar Kelimler: Marka Konumlandırma, Tüketicilerin Marka Algılamaları, Süt Ürünleri Sektörü, Algısal HaritalamaÖZETİŞLETMELERDE MARKA KONUMLANDIRMA, TÜKETİCİLERİN MARKA ALGILAMALARIVE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMAGünümüz koşullarında rekabetin artması, ve her firmanın bulunduğu alanı aynı alanda faaliyet gösteren rakip firmalarla paylaşmak zorunda kalması, işletmeler için rekabetin iyice güçleşmesine neden olmaktadır.Bu noktada önemli olanın tüketicinin gözünde farklılaşmak olduğu düşünülürse, en önemli kriterin tüketiciler ve tüketicilerin marka hakkındaki düşünceleri olduğu ortaya çıkacaktır.Dolayısıyla işletmeler için en önemli amaçlardan biri tüketicilerin zihninde markalarının nasıl konumlandığının ve nasıl algılandığının belirlenmesidir.Çalışmanın ilk bölümünde marka konumlandırma kavramıyla ilgili olan kavramlar incelenmiştir. İkinci bölümde, araştırmanın ana konusu olan konumlandırma kavramı tüm detayları ile incelenmiştir. Marka konumlandırma kavramının önemi, marka konumlandırma sürecinin nasıl işlediği, belli başlı marka konumlandırma stratejilerinin neler olduğu, yeniden konumlandırma kavramı ve yeniden konumlandırmada karşılaşılan tuzakların neler olduğu, marka konumlandırma hataları ve marka konumlandırma sırasında kullanılan ölçüm metotları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise tüketicilerin marka algılamaları bölümü ve marka algılamaları içerisinde değerlendirilen kavramlar yer almaktadır.Çalışmanın uygulaması ise süt ürünleri sektöründe ayran ürünü üzerine yapılmıştır. Yeni konumlandırma çalışmalarının yapıldığı ayran pazarında böyle bir çalışma yapılarak tüketicilerin algılamalarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. ABSTRACT BRAND POSITIONING IN FIRMS, CONSUMERS’ BRAND PERCEPTIONS AND AN APPLICATION FOR THE SECTOR OF DAIRY PRODUCTS As rivalry arises under today’s conditions, and as every firm have to share its field with other rival firms operating in the same field, the competition among firms becomes stronger. Considering the importance of being “different” from others before the customers’ eyes, we can say that the most important criterion is customers and their opinion about the brand. Therefore, one of the most important aims of the firms is to determine how the customers position the brand in mind and how they perceive them. In the first chapter of the research notions about brand positioning are examined. In the second chapter the notion of positioning which is the main topic of the research is examined in a detailed way. The importance of brand positioning, how the process of brand positioning is operated, what are the significant strategies of brand positioning, the notion of repositioning, what are the traps to be faced while repositioning, mistakes made while positioning the brand, and the methods of measurement used while repositioning are examined in a detailed way. In the third chapter you can see the part of customers’ perception of brand and the notions examined about customers’ perception of brand. The application of the research is made on ayran which is one of the products of dairy products sector. The aim of this research on the ayran market in which new positioning studies are made is to assess the customers’ perception of brand.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İşletmeler, Marka, Tüketiciler, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Algısal Haritalama
Alıntı
Koleksiyonlar