Women and development ın the thırd world

Küçük Resim Yok
Tarih
1999
Yazarlar
Ege, Aslı
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Üçüncü dünyada kadın ve kalkınma, üçüncü dünya kadınlarının kalkınma süreciyle ilgili olarak karşı karşıya oldukları problemleri öz bir biçimde yansıtmayı ve kalkınmanın ekonomik kalkınmadan daha kapsamlı bir anlam taşıması gerektiğini göstermeyi hedefleyen bir çalışmadır. Kalkınma terimi çok yakın zamana kadar ekonomik bir anlam taşımış fakat kadınlar ve kalkınma üzerine birbiri ardına çoğalan çalışmalar, kalkınma planlamasındaki yetkililerin kadınların kalkınmayla ilgili olarak ihtiyaçlarının ve kalkınmada oynayabilecekleri rollerin göz ardı edildiğini anlamalarına yardımcı olmuştur. Bu çalışmanın temel sonucu objektif bir anlam atfedilen ekonomik kalkınmanın, gerçekte objektif olmadığı ve cinsiyete duyarlı kalkınma politikaları uygulamaya konmadığı sürece, kadınların kalkınma içersinde incinen grup olmaya devam edeceğidir. Cinsiyete duyarlı kalkınma kadınlarım kalkınmaya marjinal bir grup olarak değil temel aktörler olarak dahil edilmesini amaçlamaktadır. Fakat bu hedef ekonomik kalkınma anlayışının ötesinde bir anlayışı gerekli kılmaktadır. Böyle bir kalkınma anlayışı sadece kadınların kısa dönemli olan pratik ihtiyaçlarını değil, fakat aynı zamanda uzun dönemli ve kadınların eşitliğinin kazanılmasında hayati olan kadınların stratejik ihtiyaçlarını içermelidir. Son olarak bu çalışma böyle bir kalkınma anlayışının ücretli ve ücretsiz ekonomi, kadınların üretme ve yeniden üretme rolleri ve aynı zamanda kadınların pratik ve stratejik ihtiyaçları arasındaki bağlantıları göreceğini göstermeyi amaçlamıştır. ABSTRACTWomen and development in the Third World is a work which intends to give a brief account of the problems that women of the Third World encounter, in relationship to the development process and to show that development should have a wider scope than the economic development. The term development has since very recently carried an economic sense but studies on women and development which accumulate one over the other, helped those in charge of development planning to understand that women's needs from and the role women could play in development, have been under estimated. The major conclusion of this study was that economic development which was given a neutral sense was in fact male biased, and that unless gender sensitive development policies were put into implementation, women would continue to be the vulnerable group in development. Gender sensitive development aims to include women as central actors in development rather than a marginal group. This target however necessitates an understanding beyond the economic development. A such development understanding would not only recognize women's practical gender needs which are short term, but also women's strategic gender needs which are long term and vital for women's gaining equality. Lastly this work aims to show that a such development understanding would see the inter-linkages between the paid and the unpaid economy, women's productive and reproductive roles as well as women's practical and strategic needs
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kadınlar
Alıntı
Koleksiyonlar