Gerçek halk tiyatrosu olan meddalık, günümüzde de önem kazanmalıdır

Küçük Resim
Tarih
9999
Yazarlar
Nutku, Özdemir
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 179-Meddahlar
Anahtar kelimeler
Türk Tiyatrosu, Orta Oyunu, Aktörler, Türk, Tarih, Görüşler, Turkish Drama, Middle Play, Actors, Turkish, History, Views
Alıntı
Koleksiyonlar